تابع ()str_word_count

از این تابع به منظور شمارش تعداد کلمات موجود در یک رشته متنی استفاده می‌شود. ساختار کلی این تابع به شکل زیر است:

str_word_count(string,return,char)

این تابع سه ورودی دارد که ورودی اول ضروری و ورودی دوم و سوم اختیاری هستند و می‌توان آن‌ها را در تابع وارد نکرد.

  1. string: رشته متنی‌ که قصد دارید تعداد کلمات آن را شمارش کنید.
  2. return: این ورودی اختیاری است. می‌توان سه مقدار برای آن تعیین کرد. اگر این ورودی ۰ باشد، خروجی تابع همان تعداد کلمات رشته متنی است که به صورت پیش فرض اگر وارد نشود هم همان صفر در نظر گرفته می‌شود. اگر این آرگومان ۱ باشد، خروجی تابع یک آرایه از تمام کلمات رشته متنی مورد نظر خواهد بود. اگر این آرگومان ۲ باشد خروجی تابع آرایه‌ای از کلمات خواهد بود با این تفاوت که این بار کلید هر عضو از آرایه در واقع جایگاه آن در رشته متنی خواهد بود.
  3. char: این آرگومان نیز اختیاری است. می‌توان با این ورودی برخی کاراکترهای خاص را به عنوان کلمه در نظر گرفت. 

برای آشنایی بیشتر با این تابع به مثال زیر دقت کنید:

<?php
$str = “php123 website”;
$finalStr = str_word_count($str);
echo $finalStr;
?>

نتیجه اجرای کد فوق عدد ۲ خواهد بود چراکه رشته متنی مورد نظر ما شامل دو کلمه است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *