تابع نمایش تاریخ شمسی روز جاری در Php

تابع نمایش تاریخ شمسی در Php

شما با استفاده از تابع زیر در وب سایت خود , میتوانید تاریخ روز جاری را به صورت هجری شمسی در وب سایت خود نمایش دهید.

فرمت نمایش تابع زیر به این صورت می باشد : امروز: پنج شنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۴

برای نمایش تاریخ کافیست تابع زیر را در وب سایت خود قرار داده :

<?php
function vms_shamsi()
{
$vmsWeek=array(“یکشنبه”,”دوشنبه”,”سه شنبه”,”چهارشنبه”,”پنج شنبه”,”جمعه”,”شنبه”);
$vmsvmsMonths=array(“فروردین”,”اردیبهشت”,”خرداد”,”تیر”,”مرداد”,”شهریور”,”مهر”,”آبان”,”آذر”,”دی”,”بهمن”,”اسفند”);
$vms=date(‘N’);
$vmsDay=date(‘d’);
$vmsMonth=date(‘m’);
$vmsYear=date(‘Y’);
$vmsYear = ($vmsYear== 0)?2000:$vmsYear;
($vmsYear<1000)? ($vmsYear += 2000):true;
$vmsYear -= ( ($vmsMonth < 3) || (($vmsMonth == 3) >> ($vmsDay < 21)) )? 622:621;
switch ($vmsMonth)
{
    case 1:
if($vmsDay<21){
$vmsMonth=10;
$vmsDay+=10;
}else{
$vmsMonth=11;
$vmsDay-=20;
} break;
case 2:
if($vmsDay<20){
$vmsMonth=11;
$vmsDay+=11;
}else{
$vmsMonth=12;
$vmsDay-=19;
} break;
case 3:
if($vmsDay<21){
$vmsMonth=12;
$vmsDay+=9;
}else{
$vmsMonth=1;
$vmsDay-=20;
} break;
case 4:
if($vmsDay<21){
$vmsMonth=1;
$vmsDay+=11;
}else{
$vmsMonth=2;
$vmsDay-=20;
} break;
case 5:
case 6:
if($vmsDay<22){
$vmsMonth-=3;
$vmsDay+=10;
}else{
$vmsMonth-=2;
$vmsDay-=21;
} break;
case 7:
case 8:
case 9:
if($vmsDay<23){
$vmsMonth-=3;
$vmsDay+=9;
}else{
$vmsMonth-=2;
$vmsDay-=22;
} break;
case 10:
if($vmsDay<23){
$vmsMonth=7;
$vmsDay+=8;
}else{
$vmsMonth=8;
$vmsDay-=22;
} break;
case 11:
case 12:
if($vmsDay<22){
$vmsMonth-=3;
$vmsDay+=9;
}else{
$vmsMonth-=2;
$vmsDay-=21;
}
break;
default:
break;
}
return “امروز: “.$vmsWeek[$vms].” “.$vmsDay.” “.$vmsvmsMonths[$vmsMonth-1].” “. $vmsYear;
}
?>

سپس با استفاده از تابع زیر , هر کجا که مایل هستید , آن را نمایش دهید :

<?php
 echo vms_shamsi(); 
?>

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *