آیا PHP یک زبان Scripting است یا Programming؟

به منظور درک بهتر تفاوت مابین زبان‌های Scripting با Programming، ابتدا می بایست ببینیم که دلیل ابداع زبان‌های اسکریپتینگ چه بوده است! سپس بایستی ببینیم که چنین تقسیم بندی اساسا کار درستی است یا نیاز به نوع دیگری از تقسیم بندی مابین زبان ها داریم. (ادامه مطلب)