متغییرها

متغیرها مانند ظروفی عمل می کنند که در آن چیزی قرار داده می شود که به دو نوع ثابت و متغیر است

متغییرها در php

در ابتدا مفهوم متغییر را برای شما توضیح می‌دهیم. فرض کنید شما یک کاسه خالی دارید. خب در این حالت می‌توانید هر چه دوست دارید را در این کاسه قرار دهید. مثلا یکبار آب، یک بار چند میوه و … در اینجا کاسه شما حکم متغییر را دارد که هر لحظه می‌تواند چیزی را در خود داشته باشد. (ادامه مطلب)